Knolselderij

Bij knolselderij richten wij ons voornamelijk op knollen geschikt voor de afzet richting de versmarkt. Hierbij wordt zoveel mogelijk gestreefd naar knollen met een gewicht rond de kilo.

Ook bij de bemiddeling van de knolselderij wordt er gekeken naar het gewenste ras en het moment van verwerking. Bemiddeling van partijen vindt zowel vooraf, tijdens het groeiseizoen als uit de bewaring plaats waarbij altijd nauwlettend gekeken wordt naar maat en kwaliteit.